Pro advokátní kanceláře a konzultační firmy je důležité zejména využívat v plné míře znalostí svých odborných pracovníků – advokátů či poradců. Kritickým faktorem úspěšnosti advokátních kanceláří je možnost soustředit se na vlastní práci bez nutnosti zbytečné administrativy. Především je potřeba zajistit odborníkům podklady pro orientaci v kauzách. Všechny důležité údaje vztahující se k jednotlivým kauzám musí být pohodlně dostupné bez nutnosti jejich složitého dohledávání.

Advokátní kanceláře potřebují správné nástroje k zefektivnění řízení svých vztahů s klienty pro lepší akvizici a jejich udržení. Potřebují také plnou integritu front-office a backoffice procesů k odstranění zbytečných duplicit. Dále potřebují být schopné sledovat efektivitu a vytížení svých pracovníků z hlediska času a nákladů na základě skutečných čísel.

Z hlediska řízení společnosti je nevyhnutelné mít k dispozici spolehlivé podklady ve formě specifických reportů, které poskytnou informace nezbytné ke každodennímu operativnímu rozhodování i k rozhodování o dalším rozvoji firmy.

Mezi důležité požadavky společností ze sektoru advokacie patří hlavně:

 • pohodlný a uživatelsky přátelský systém pro rychlou a adresnou registraci času odborníků s možností registrace času pomocí mobilních zařízení
 • snadný a vysoce variabilní proces přípravy a vystavení faktury, který umožní plně uspokojit požadavky klientů na daňový doklad a jeho přílohu ve formě detailního rozpisu odvedené práce, případně možnost fakturovat paušální částku ve stanovených intervalech
 • CRM systém zajišťující základní funkcionality jako je evidence klientů a dodavatelů, ale i pokročilé funkce jako například sledování akvizičních kanálů, řízené oslovování klientů apod. Ÿ
 • přehled o historické ziskovosti kauz a klientů
 • možnost tvorby orientačních (estimate), ale případně i strukturovaných rozpočtů kauz a sledování finančních limitů pro fakturaci (cap) i za klienta přes více kauz
 • možnost práce s kalkulovanými nákladovými sazbami pro průběžné sledování ekonomiky kauz
 • automatické vyčíslování nedokončené výroby plynoucí z ještě nevyfakturovaného registrovaného času a nepřefakturovaných nákladů
 • elektronické workflow zpracování (likvidace) došlých faktur
 • transparentní reporting poskytující průběžné informace o finančních výsledcích firmy
 • v administrativní oblasti snadnou zastupitelnost odborných pracovníků asistentkami (zakládání klientů a kauz, objednávky, podklady pro fakturaci)
 • vystavení nákupní objednávky, případně vypsání výběrového řízení na dodavatele s vazbou na konkrétní úkol kauzy
 • systémové zajištění všech nezbytných Back-Office procesů
 • citlivá data chránit systémem přístupových úrovní
 • přehledná a průkazná správa depozit
 • sada standardních reportů využívaných v advokátní oblasti a možnost snadné tvorby vlastních ad hoc reportů
 • možnost při překročení nastavených ukazatelů (překročení capu, estimatu, splatnost faktur) odpovědné osoby informovat i emailem
 • vedoucí kanceláře získává pomocí systému detailní přehled o ekonomice jednotlivých kauz, středisek i celé společnosti prostřednictvím reportingových nástrojů

Deltek již více jak 20 let intenzivně spolupracuje s předními advokátními kancelářemi a vyvinul integrované řešení, které spojuje projektové řízení, plánování a řízení zdrojů, CRM, HR, finance, vyspělé reportování s prvky business intelligence a podporuje každodenní procesy a standardizované pracovní postupy založené na organizačních rolích.

BenchCom je součástí mezinárodní partnerské sítě společnosti Deltek od roku 2002. Budeme vás podporovat při implementaci, stejně tak jako při každodenním používání a údržbě vašeho řešení od společnosti Deltek. Také Vám pomůžeme sladit a optimalizovat poskytnuté řešení s vašimi interními procesy. Díky naší dlouhodobé zkušenosti s řešením společnosti Deltek neustále zlepšujeme naší metodiku a můžeme se tak soustředit na podstatné potřeby v implementačních projektech.