Jakákoliv auditorská, nebo daňově poradenské firma ví, jak je pro ni klíčové, aby byl její provoz založen na efektivních procesech. To zahrnuje plánování zakázek, denní operativy a obchodního reportingu.

Účetní firmy potřebují správné nástroje k zefektivnění řízení svých vztahů se zákazníky pro lepší akvizici klientů a jejich udržení. Potřebují také plnou integritu front-office a back-office procesů k odstranění zbytečných duplicit. Dále potřebují být schopné sledovat efektivitu a vytížení svých zaměstnanců z hlediska času a nákladů na základě skutečných čísel. V neposlední řadě potřebují i to, aby na základě pokročilého reportingu - založeného na skutečných číslech a reálném čase - dokázaly přijímat rozhodnutí a řídit svou denní operativu.

Auditorské a daňové poradenské firmy pro zajištění rozvoje svého podnikání potřebují:

 • identifikovat příležitosti pro oslovení nových okruhů zákazníků stejně jako pro prodej dalších služeb stávajícím zákazníkům ( identifikace cross sell a upsell příležitostí)
 • přehled o historické ziskovosti zakázek a klientů a o věkové struktuře pohledávek
 • snadnou identifikaci nedostatků v hospodárnosti, např. překročení rozpočtovaných nákladů nebo nevyfakturované vícepráce
 • minimalizovat nefakturovatelný čas a náklady a maximalizovat tak potenciál pro fakturaci a inkaso
 • nástroje pro plánování letošní práce a pro plánování svých zdrojů
 • přehled o současném i budoucím vytížení a dostupnosti zdrojů
 • správně nastaveny procesy řízení účtu klienta tak, aby podporovaly uchovávání stávajících a získávání nových klientů
 • sledovat efektivitu z hlediska času a nákladů na základě skutečných čísel
 • zajistit, aby každodenní řízení a rozhodování bylo založeno na faktech
 • automatické vyčíslování nedokončené výroby plynoucí z ještě nevyfakturovaného registrovaného času a nepřefakturovaných nákladů
 • rozvoj kompetencí zaměstnanců a řízení jejich výkonnosti
 • reporty odpovídající českým či mezinárodním účetním standardům jak na samostatné, tak i na konsolidované bázi, možnost snadné tvorby vlastních ad hoc reportů
 • pohodlný a uživatelsky přátelský systém pro rychlou a adresnou registraci času zaměstnanců s možností registrace času pomocí mobilních zařízení

Deltek již více jak 20 let intenzivně spolupracuje s předními auditorskými firmami a společnostmi poskytujícími daňové poradenství a vyvinul integrované řešení, které spojuje projektové řízení, plánování a řízení zdrojů, CRM, HR, finance, vyspělé reportování s prvky business intelligence a podporuje každodenní procesy a standardizované pracovní postupy založené na organizačních rolích.

BenchCom je součástí mezinárodní partnerské sítě společnosti Deltek od roku 2002. Budeme vás podporovat při implementaci, stejně tak jako při každodenním používání a údržbě vašeho řešení od společnosti Deltek. Také Vám pomůžeme sladit a optimalizovat poskytnuté řešení s vašimi interními procesy. Díky naší dlouhodobé zkušenosti s řešením společnosti Deltek neustále zlepšujeme naší metodiku a můžeme se tak soustředit na podstatné potřeby v implementačních projektech.