Poradenské a konzultační společnosti z oblasti PR pro své klienty často vytváří dlouhodobé, individuální a často i obsahově velmi odlišné projekty. Jejich každodenní podnikání je založeno převážně na projektové bázi a z tohoto důvodu se většina těchto organizací sama považuje za skutečně projektově orientované firmy, které využívají funkčního liniového řízení k vybudování a rozvoji požadovaných profesionálních kompetencí, stejně tak jako komplexní projektovou organizaci pro každodenní podporu podnikání svých klientů

Úspěch a dlouhodobé vztahy s klienty silně závisí na schopnosti organizace rychle a pružně reagovat na nové požadavky klientů, respektive jejich podnikatelského prostředí. Proto často musí jednat proaktivně, což znamená včas rozpoznávat nové požadavky, nebo kritické situace často ještě dříve než jejich klienti a nabídnout, nebo dokonce i realizovat bezprostřední řešení. To je pochopitelně možné jen v případě, pokud dobře pečujete a znáte své klienty, respektive máte rozsáhlé znalosti o jejich podnikatelském prostředí.

Takové jsou podmínky v konzultačním prostředí, kde se v projektech často mění požadavky na kompetence, priority, a samozřejmě finance musí být navíc vždy udržovány v souladu. To je jen těžko uskutečnitelné bez výkonného a na druhé straně lehce použitelného a účinného softvérového řešení, které podporuje obchodní procesy výkonnými standardizovanými pracovními postupy a ad-hoc informacemi pro rozhodování.

Ucelené integrované podnikové řešení je nezbytné pro podnikání poradenských a PR konzultačních firem a musí v reálném čase podporovat různé aspekty a kritické faktory úspěchu v jejich každodenní činnosti:

  • získávat a udržovat znalosti o klientech a dokumentovat celý životní cyklus zákazníka
  • dopad projektových změny musí být snadno a rychle kalkulovatelný. Přechod mezi nabídkou, kalkulací, objednávkou a fakturací musí proběhnout hladce bez narušení, nebo požadavku na nové vstupy a další kroky
  • sofistikované a efektivní řízení a plánování zdrojů musí povolit rychlé změny, ale zároveň neztratit ze zřetele rozumnou utilizaci konzultantů
  • vnitřní a mezipodniková fakturace musí být jednoduchá a realizovatelná v několika jednoduchých krocích a musí být široce automatizována a podporována postupy založenými na rolích
  • multidimenzionální nákladové jednotky jsou základem pro projekty, portfolia, nebo programy. Umožňují dosáhnout vysoké nákladové transparentnosti
  • organizační jednotky společnosti se chovají nezávisle, zatímco administrativní jednotky jsou konsolidovány do center sdílených služeb (SCC - Shared Services Centre)
  • vedoucí pracovníci konzultačních firem vyžadují různé pohledy na fungování organizace: například na: finance, klienty, regiony, obory, poskytnuté služby a zdroje
  • poskytované konzultační služby mohou být klientům účtovány různým způsobem, například retainer agreement, pevnými poplatky, provizí, nebo dle objemu vykázaného času a nákladů

Deltek již více jak 20 let intenzivně spolupracuje s předními konzultačními společnostmi a vyvinul tak integrované řešení, které spojuje projektové řízení, plánování a řízení zdrojů, CRM, finance, reportování s prvky business intelligence a podporuje každodenní procesy a standardizované pracovní postupy založené na organizačních rolích.

BenchCom je součástí mezinárodní partnerské sítě společnosti Deltek od roku 2002. Budeme vás podporovat při implementaci, stejně tak jako při každodenním používání a údržbě vašeho řešení od společnosti Deltek. Také Vám pomůžeme sladit a optimalizovat poskytnuté řešení s vašimi interními procesy.  Díky naší dlouhodobé zkušenosti s řešením společnosti Deltek neustále zlepšujeme naší metodiku a můžeme se tak soustředit na podstatné potřeby v implementačních projektech.

BenchCom jako evropský partner společnosti Deltek za svou profesionální kompetenci opakovaně obdržel ocenění „Excellence Award”.