Celosvětová krize ovlivnila chování těchto firem, které nyní jako svou jednoznačnou prioritu řeší zvýšení efektivity svých vnitřních procesů a změnila též významným způsobem jejich přístup k získávání a realizaci zakázek.

Projektové a inženýringové firmy potřebují správné nástroje k zefektivnění řízení zakázek a svých vztahů se zákazníky. Potřebují také plnou integritu front-office a back-office procesů k odstranění zbytečných duplicit. Dále potřebují být schopné sledovat efektivitu a vytížení svých zaměstnanců z hlediska času a nákladů. V neposlední řadě potřebují i to, aby na základě pokročilého reportingu – založeného na skutečných číslech a reálném čase - dokázaly přijímat rozhodnutí a řídit svou denní operativu.

To je jen těžko uskutečnitelné bez výkonného a na druhé straně lehce použitelného a účinného softvérového řešení, které podporuje obchodní procesy výkonnými standardizovanými pracovními postupy a ad-hoc informacemi pro rozhodování. Ucelené integrované podnikové řešení je nezbytné pro podnikání projektových, architektonických a inženýringových firem a musí v reálném čase podporovat různé aspekty a kritické faktory jejich úspěchu a v každodenní činnosti jim umožnit:

 • vytvářet rozpočty (výrobní kalkulace, adjustační listy) s možností vazby na kalkulační metodiky typu UNIKA se strukturou (pod)zakázek odpovídající jednotlivým stupňům projektové dokumentace
 • odstranit obvyklou mezeru mezi obchodní a realizační fází zakázky – automaticky převést všechny důležité informace včetně kalkulací a rozpočtů z příležitosti do nově založené zakázky
 • získat co nejpřesnější informace o budoucích očekávaných tržbách
 • průběžně vyhodnocovat kapacitní požadavky na základě současných zakázek, ale i pravděpodobně realizovaných obchodních příležitostí
 • efektivně spojit řízení projektů s řízením zdrojů a získat přehled o volných zdrojích napříč celou organizací
 • hlavním inženýrům projektu (HIP) průběžné porovnávání plánu a skutečnosti s aktualizovaným odhadem času k dokončení (ETC) a mít přehled o klíčových parametrech a termínech každé zakázky a smluvní dokumentaci
 • správně prognózovat ekonomický výsledek projektu ještě před jeho dokončením a odhadnout firemní výsledek pro příští měsíce
 • transparentní tendrování subdodavatelů a jejich systematické hodnocení, systémovou správu pozastávek
 • účtování poskytovaných služeb správně a včas a různým způsobem, například fakturačním plánem, nebo dle objemu vykázaného času a nákladů
 • snadnou kooperaci jednotlivých atelierů s jednoduchou vnitřní mezipodnikovou fakturací realizovatelnou v několika jednoduchých krocích
 • podpora a automatizace standardizovaných pracovních a schvalovacích postupů (work flow) založených na uživatelských rolích
 • online získávat konsolidované informace a ukazatele výkonnosti (KPI) celé holdingově uspořádané skupiny firem včetně zahraničních poboček
 • správnou (automatickou) kalkulaci nedokončené výroby
 • mít k dispozici knihovnu standardních oborových reportů s možností snadných uživatelských úprav (self service reporting)
 • jednoduché vykazování času a drobných nákladů včetně optimálních schvalovacích procesů

Deltek již více jak 20 let intenzivně spolupracuje s předními projektovými, architektonickými a inženýringovými společnostmi a vyvinul integrované řešení, které spojuje projektové řízení, plánování a řízení zdrojů, CRM, HR, finance, vyspělé reportování s prvky business intelligence a podporuje každodenní procesy a standardizované pracovní postupy založené na organizačních rolích.

BenchCom je součástí mezinárodní partnerské sítě společnosti Deltek od roku 2002. Budeme vás podporovat při implementaci, stejně tak jako při každodenním používání a údržbě vašeho řešení od společnosti Deltek. Také Vám pomůžeme sladit a optimalizovat poskytnuté řešení s vašimi interními procesy. Díky naší dlouhodobé zkušenosti s řešením společnosti Deltek neustále zlepšujeme naší metodiku a můžeme se tak soustředit na podstatné potřeby v implementačních projektech.