IT projekty jsou často díky jejich technologické povaze velmi složité a jako takové vyžadují již ve fázi plánování použít sofistikované projektové struktury. Na IT projektech spolupracuje mnoho odborníků z různých oddělení, případně externích subdodavatelů. Tyto projekty bývají složeny z mnoho softvérových i hardvérových komponentů od různých dodavatelů. Interní IT projekty často vyžadují dodávku nových řešení s částí implementačních služeb. Pro následující pravidelný provoz a údržbu může být na závěr uzavřena smlouva o podpoře.

Proto IT projekty kombinují zcela odlišné funkce: koncepční a implementační služby, nákup komponent, plánování těžko dostupných interních i externích specialistů, smlouvy a licenční řízení a samozřejmě celkové finanční řízení nákladů, poplatků a investic.

Projektově řízeny jsou obvykle do okamžiku, kdy je nové řešení, nebo rozšíření uvedeno do provozu. Nicméně na IT je potřeba hledět jako na technologii, které přináší ekonomickou hodnotu a vzhledem k tomu, že podporuje obchodní procesy je potřeba řídit celý životní cyklus IT řešení.

V každém případě IT projekty jsou velmi kritické na čas a náklady a jako takové často vyžadují velmi rozsáhlé a opatrné plánování a průběžné monitorování - jak s ohledem na obsah, tak s ohledem na plán. To je těžko možné bez na jedné straně výkonného a na straně druhé stále snadno použitelného a efektivního softwarové řešení, které podporuje obchodních procesy spolu s výkonnými formalizovanými pracovními postupy a projektové a IT manažery aktuálními ad-hoc informacemi pro jejich rozhodování.

Ucelená integrovaná podniková řešení jsou nezbytná pro profesionální poskytovatele IT služeb a musí pokud možno v reálném čase podporovat různé aspekty a kritické faktory úspěchu v jejich každodenní činnosti:

  • dopad projektových změny musí být snadno a rychle kalkulovatelný. Cyklus mezi nabídkou, kalkulací, objednávkou a fakturací musí proběhnout hladce bez narušení, nebo požadavku na nové vstupy a další kroky
  • sofistikované a efektivní řízení a plánování zdrojů musí povolit rychlé změny, ale zároveň neztratit ze zřetele rozumnou utilizaci konzultantů
  • vnitřní a mezipodniková fakturace musí být jednoduchá a realizovatelná v několika jednoduchých krocích a musí být podporována pracovním postupy založenými na rolích a široce automatizována
  • multidimenzionální nákladové jednotky jsou základem pro projekty, portfolia, nebo programy. Umožňují dosáhnout vysoké nákladové transparentnosti
  • organizační jednotky společnosti se chovají nezávisle, zatímco administrativní jednotky jsou konsolidovány do center sdílených služeb
  • IT projekty vyžadují vysoce sofistikované plánování a řízení s ohledem i na obsah, náklady a harmonogram
  • vedoucí pracovníci IT  firem vyžadují různé pohledy na fungování organizace: například na: finance, klienty, regiony, obory, poskytnuté služby a zdroje
  • poskytované konzultační služby mohou být klientům účtovány různým způsobem, například v pevné ceně, poplatky za údržbu, licence - podle počtu uživatelů, nebo dle objemu vykázaného času a nákladů

Deltek již více jak 20 let intenzivně spolupracuje s předními konzultačními společnostmi a vyvinul tak integrované řešení, které spojuje projektové řízení, plánování a řízení zdrojů, CRM, finance, reportování s prvky business intelligence a podporuje každodenní procesy a standardizované pracovní postupy založené na organizačních rolích.

BenchCom je součástí mezinárodní partnerské sítě společnosti Deltek od roku 2002. Budeme vás podporovat při implementaci, stejně tak jako při každodenním používání a údržbě vašeho řešení od společnosti Deltek. Také Vám pomůžeme sladit a optimalizovat poskytnuté řešení s vašimi interními procesy. Díky naší dlouhodobé zkušenosti s řešením společnosti Deltek neustále zlepšujeme naší metodiku a můžeme se tak soustředit na podstatné potřeby v implementačních projektech.