Pro agentury působící v oblasti marketingu, reklamy a komunikace (MarCom) je klíčové využít svých tvůrčích zdrojů. Poskytování kreativních služeb jednotlivým klientům je základním předpokladem pro dobré a dlouhodobé vztahy s klienty a vysokou ziskovost. Stále rostoucí konkurence v odvětví vede k nutnosti vysoce efektivního řízení zdrojů, sofistikovaném a transparentním přehledu o všech nákladech.

Kritické faktory úspěšnosti jakými jsou kreativita, klienti, zakázky a samozřejmě finance je potřeba řídit a mít je pod kontrolou. Jen těžko se lze obejít bez softvérového řešení, které je na jedné straně výkonné a na druhé straně snadno použitelné a efektivní, a které podporuje hlavní procesy s formalizovanými pracovními postupy a vedoucím pracovníkům poskytuje správné informace pro jejich každodenní rozhodování.

Agentury z odvětví MarCom mají vysoké požadavky na takováto řešení, které ovšem nemusí být zřejmé na první pohled:

  • agentury mají vlastní lokální organizační strukturu, nebo mohou být zapojeny do složitých nadnárodních síťových struktur, které se navíc mohou rychle měnit
  • musí být akceptovány dva vzájemně si odporující faktory: vysoký stupeň kreativity a ve stejném okamžiku také dobrá efektivita
  • kreativní oddělení jednají relativně nezávisle, zatímco administrativní struktury jsou konsolidovány do středisek sdílených služeb (SSC – Shared Services Centre)
  • poskytování služeb klientům je uspořádáno podle struktury značek a produktů
  • relativně malý počet velkých klientů má významný dopad na ekonomickou úspěšnost agentury, skupiny, nebo celé sítě
  • na realizaci zakázek jsou nasazeny zdroje z různých organizačních jednotek, dokonce často i právnických osob s podporou nezávislých pracovníků, občas využívajících rozdílných účtovacích modelů
  • vedoucí pracovníci agentur a sítí vyžadují různé pohledy na fungování organizace: finance, klienty, značky, produkty služby a zdroje
  • poskytované kreativní služby mohou být klientům účtovány různým způsobem, například retainer agreement, pevnými poplatky, provizí, nebo dle objemu vykázaného času a nákladů

Deltek již více jak 20 let intenzivně spolupracuje s agenturami v odvětví MarCom a vyvinul tak integrované řešení, které spojuje projektové řízení, plánování a řízení zdrojů, CRM, finance, reportování s prvky business intelligence a podporuje každodenní procesy a standardizované pracovní postupy založené na organizačních rolích.

BenchCom je součástí mezinárodní partnerské sítě společnosti Deltek od roku 2002. Budeme vás podporovat při implementaci, stejně tak jako při každodenním používání a údržbě vašeho řešení od společnosti Deltek. Také Vám pomůžeme sladit a optimalizovat poskytnuté řešení s vašimi interními procesy.Díky naší dlouhodobé zkušenosti s řešením společnosti Deltek neustále zlepšujeme naší metodiku a můžeme se tak v implementačních projektech soustředit na vaše podstatné potřeby.